Vergi və digər icbari ödənişlər

Vergi & Mühasibat Consulting MMC Sizə vergi və digər icbari ödənişlərlə bağlı xidmətlər təklif edir:

  • “Sıfır” arayışlarının verilməsi
  • Rüblük və illik hesabatların müvafiq nəzarətedici orqanlara (Vergi bəyənnamələri, Məcburi Dövlət Sosial Sığorta və İşsizlikdən sığorta hesabatları, Statistik hesabat, Məşğulluq İdarəsinə hesabat) təqdim edilməsi
  • Vergiqoyma,vergi planlaşdırılması və vergi riskləri üzrə məsləhət xidmətləri (təqim edilmiş bəyənnamələrin yenidən araşdırılması, sahibkarı gələcək səyyar yoxlamada gözləyən maliyyə sanksiyaları və cərimələr barədə məlumatlandırma)
  • Kameral və səyyar yoxlamalar zamanı müəssisənin maraqlarının təmsil olunması, kameral məktubların və səyyar yoxlamanın aktlarına etirazların hazırlanması
  • Vergi qanunvericiliyinə uyğun uçot siyasətinin qurulması