Mühasibat xidmətləri

Vergi & Mühasibat Consulting MMC Sizə mühasibat xidmətləri təklif edir:

  • Mühasibat uçotunun 1C 8.3 proqram təminatında qanunvericiliyə uyğun qurulması, aparılması və məsləhətlərin verilməsi
  • Beynəlxalq mühasibat uçotuna uyğun uçot siyasətinin hazırlanması
  • Müəssisədə mühasibat uçotunun MHBS-na transformasiyası
  • Ciddi uçot blanklarının rəsmiləşdirilməsi
  • Debitor və kreditor borcunun analizi və inventarizasiyası
  • Mal-materialların və Əsas vasitələrin inventarizasiyasının keçirilməsi
  • Daxili normativ sənədlərinin hazırlanması (vəzifə təlimatları,reglamentlər və s.)
  • Aylıq, rüblük və illik dövriyyə-qalıq cədvəllərinin hazırlanması
  • Mənfəət və zərər, Balans, Pul vəsaitlərinin hərəkəti və Kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatların hazırlanması