“Vergi & Mühasibat Consulting” MMC şirkəti Sizə aşağıdakı və bir çox başqa hüquq xidmətlərini təklif edir.

 • Şirkətlərin yaradılması, şirkətlərin qeydiyyat məlumatlarında dəyişiklik edilməsi və ləğvi prosesinin təşkili;
 • Vergi orqanlarının çıxardığı qərarların hüquqi ekspertizası;
 • Vergi yoxlamalarının nəticələrinin qanunauyğunluğunun yoxlanılması;
 • Müəssisənin əməliyyatlarının vergi qanunvericiliyinə uyğunluğunun yoxlanılması;
 • Müəssisədaxili vergi auditinin aparılması;
 • Audit yoxlamaları zamanı vergi orqanlarının hərəkətlərinin (hərəkətsizliklərinin) hüquqi müşayiəti;
 • Vergi mübahisələrinin məhkəməyədək və ya məhkəmə qaydasında həll edilməsi;
 • Artıq ödənilmiş vergilərin geri qaytarılmasının təşkili.
Hüquq xidmətləri
Hüquq xidmətləri

Əmək və məşğulluqla bağlı hüquqi xidmətlər

“Vergi & Mühasibat Consulting” MMC əmək hüququ məsləhətləri, əmək müqavilələrinin bağlanılması, insan resursları üzrə sənədləşmə və daxili qaydaların tərtibi, işdən çıxarma və bu əməliyyatlardan yaranmış mübahisələrin həllində köməkçiniz olacaqdır.

Şirkətimizin hüquqşünaslardan ibarət komandası əmək və məşğulluq sahəsində müştəriləri uyğun preventiv və məsləhət xarakterli xidmətlərlə təmin edir. Bizim fəaliyyət göstərdiyimiz sahələr sırasında aşağıdakılar vardır:

 • Əmək müqavilələrinin, kollektiv sazişlər, daxili siyasətlər (Etik qaydalar və b.) kimi hüquqi sənədlərin hazırlanması və təhlili;
 • Gizli məlumatların yayılmaması ilə bağlı müqavilələr;
 • Tərəflərin əmək mübahisələri zamanı təmsil edilməsi;
 • Hüquqi prosedurlar zamanı müdafiənin təşkili və bütün məhkəmələrdə işlərin izlənilməsi;
 • Mümkün olan ən sərfəli vasitələrlə işçilərin işə götürülməsi üçün rahat həllər;
 • İşəgötürmənin nəticəsi olaraq qanunvericilik tələblərinə əməl edilməsi;
 • Əmək və məşğulluqla bağlı başqa məsələlərdə məsləhətləşmələr.

Ailə-nigah məsələləri üzrə hüquq xidmətləri

Ailə-nikah məsələləri üzrə hüquqşünaslarımız nikah müqaviləsi, ailədaxili mübahisələr, aliment, boşanma, əmlak bölgüsü və başqa mövzularda ixtisaslaşmışdır. Komandamız həm əcnəbiləri, həm də yerli vətəndaşları ailə münasibətlərinin hüquqi və maliyyə aspektləri baxımından təmsil edir və məsləhətlər verir. Biz müştərilərimizin nigah və vərəsəliklə bağlı hüquqlarının Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq qorunmasına təminat veririk.

Bizim Azərbaycan ailə hüququ üzrə etibarlı hüquqşünaslarımız aşağıdakı xidmətləri göstərirlər:

 • Nikah müqaviləsi və əlaqəli məsləhətlər;
 • Azərbaycan vətəndaşlarının tərəf olduğu beynəlxalq nigah və boşanma;
 • Ailədaxili münaqişələr zamanı uşaq hüquqları;
 • Boşanma zamanı əmlakın idarə edilməsi və bölgüsü;
 • Nigahın pozulması zamanı valideynlik hüquqları;
 • Boşanma və maliyyə razılaşmaları;
 • Övladın himayəçiliyi və himayəyə verilmə məsələləri;
 • Ailə hüququna dair işlər barədə xarici məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası;
 • Vərəsəlik haqqında məsləhətlər və sənədləşmə;
 • Ailə hüququ ilə bağlı başqa xidmətlər.

Daşınmaz əmlakla bağlı hüquqi xidmətlər

Biz əmlak məsələləri üzrə hüquqşünaslarımız və məsləhətçilərimiz vasitəsilə daşınmaz əmlakın və torpağın alınması zamanı zəruri olan hüquq xidmətləri təqdim edirik.

Kommersiya hüququ

Kommersiya hüququ — kommersiya, ya da sahibkarlıq (biznes) hüququ ticarət, kommersiya, satışla məşğul olan şəxslərin və hüquqlarına, münasibətlərinə və hərəkətlərinə tətbiq olunan hüquq sahəsidir. O, mülki hüququn sahələrindən biri sayılmaqla birlikdə, özəl və ümumi hüquqla bağlı məsələlərin tənzimlənməsini həyata keçirir.

“Vergi & Mühasibat Consulting” MMC müxtəlif xarakterli yerli və beynəlxlaq elementli sahibkarlıq müqavilələrin hazırlanması, rəylərin verilməsi və müqavilə risklərinin aradan qaldırılması məsləhətləri üzrə məsləhətlər verir. Müqavilələrin peşəkar formada tərtib olunmasının üstünlüklərindən yararlanın.

Bizim kommersiya və müqavilə hüququ üzrə hüquqşünaslarımız müştərilərimizi aşağıdakı əməliyyatlar üzrə təmsil edirlər:

 • Niyyət məktublarının, məxfilik və məlumatların qorunması haqda razılaşma müqavilələrinin tərtibi;
 • Səhmdarlar arasında (təsis müqaviləsi) və səhmlərin transferi (satılması və ya özgəninkiləşdirilməsi) ilə bağlı müqavilələr;
 • Partnyorluq, distribütorluq, vasitəçilik və satış nümayəndəliyi razılaşma müqavilələrinin hazırlanması, texnologiyanın ötürülməsi və lisenziya anlaşmaları üzrə məsləhətlərin verilməsi;
 • Bisneslər üçün istifadəyə hazır müqavilə formalarının hazırlanması və dəyişikliklərin edilməsi;
 • Xidmət və alqı satqı, podrat müqavilələrinin əsas şərtlərinin hazırlanması;
 • Məhkəmələrdə təmsilçilik və müştərilərin maraqlarının qorunması;
 • Etibarnamələrin tərtibi, tərcüməsi və təsdiqi;
 • Dövlət orqanları ilə münasibətlər, eləcə də zərurət olarsa müqavilələrin qeydiyyatı və təsdiqi;
 • Komersiya müqavilələrinə və tələblərinə uyğun olaraq hüquq xidmətlərinin təşkili.

Cinayət

Cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər zamanı tərəfin hüquqlarının məhkəmə, istintaq və başqa dövlət qurumlarında qorunması göstərdiyimiz xidmətlərə daxildir. Fiziki və hüquqi şəxslərə qanunsuz təyin olunmuş cərimələr və başqa cinayət-hüquq xarakterli tədbirlər zamanı lazımi işlərin görülməsi, dəlillərin toplanması və hüquqi prosedurlarda iştirak ən yüksək səviyyədə həyata keçirilir.

“Vergi & Mühasibat Consulting” MMC şirkətindən hüquq xidmətlərini 5 yolla əldə edə bilərsiniz:

 1. Ofisimizdə görüşməklə (və ya sizin ofisinizdə/iş yerinizdə): Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi, 25C
 2. E-mail vasitəsilə yazışmaqla: Bizə yazın – info [at] vmconsulting.az
 3. Mobil nömrələrdən birinə zəng etməklə: (051) 775-52-25(055) 775-52-25
 4. WhatsApp proqram təminatında yazışmaqla: (051) 775-52-25