Mühasibat xidmətləri

“Vergi & Mühasibat Consulting” MMC fiziki və hüquqi şəxslər üçün mühasibat xidmətləri təklif edir:

  • Mühasibat uçotunun 1C 8.3 proqram təminatında qanunvericiliyə uyğun qurulması, aparılması və məsləhətlərin verilməsi;
  • Beynəlxalq mühasibat uçotuna uyğun uçot siyasətinin hazırlanması;
  • Müəssisədə mühasibat uçotunun MHBS-na transformasiyası;
  • Ciddi uçot blanklarının rəsmiləşdirilməsi;
  • Debitor və kreditor borcunun analizi və inventarizasiyası;
  • Mal-materialların və Əsas vəsaitlərin inventarizasiyasının keçirilməsi;
  • Daxili normativ sənədlərinin hazırlanması (vəzifə təlimatları, reglamentlər və s.);
  • Aylıq, rüblük və illik dövriyyə-qalıq cədvəllərinin hazırlanması;
  • Mənfəət və zərər, Balans, Pul vəsaitlərinin hərəkəti və Kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatların hazırlanması.
VMConsulting.az - Vergi & Mühasibat Consulting
Mühasibat xidmətləri

Mühasibat xidmətlərinin növləri

Hüquqi şəxslər üçün mühasibat uçotu üzrə məsləhətlər təklif edən şirkətlər geniş çeşiddə xidmətlər göstərir. Onlar həm müştərilərlə əməkdaşlıq formalarına, həm də fəaliyyət növlərinə görə fərqlənirlər. Mühasibat məsləhətləri aşağıdakı kimi ola bilər:

  • Birdəfəlik mühasibat xidmətləri – Məsələn, şirkət mühasibat uçotunu bir dəfə yoxlamalıdır;
  • Dövri mühasibat xidmətləri – Müştəri bir neçə zəng üçün abunə alır;
  • Daimi mühasibat xidmətləri – Bu halda mühasibat uçotu məsləhətləri üçün müqavilə müəyyən bir qüvvədə olma müddəti ilə bağlanır. Məsələn, bir il – bu müddət ərzində şirkətin mütəxəssisləri mühasibat uçotu və vergitutma məsələləri üzrə müştəriyə davamlı olaraq məsləhətlər verir.

Hansı əməkdaşlıq variantını seçmək müştəri şirkətin ehtiyaclarından asılıdır. Vəzifə vergi yoxlamasına hazırlaşmaqdırsa, birdəfəlik məsləhətləşmə kifayət edəcək və tam ştatlı bir mühasibin işinə nəzarət etmək lazımdırsa, uzunmüddətli xidmət müqaviləsi bağlamaq məntiqlidir.

Mühasibat uçotu üzrə konsaltinq böyük bir fəaliyyət sahəsidir. Buna görə də mühasibat uçotu üzrə konsaltinqin daxilində bir neçə xidmət sahəsini ayırd etmək olar:

Müəssisənin uçot siyasətinin işlənib hazırlanması

Bu, müəyyən bir təşkilatda qəbul edilmiş mühasibat və vergi uçotu metodlarının toplusunun adıdır. Məsləhətçilər iki hissədən ibarət uçot siyasəti sifarişi tərtib edirlər. Mühasibat uçotunun müddəaları, məsələn, əsas vəsaitlər üçün amortizasiya ayırmalarının necə hesablanacağını, materialların çatdırılması xərclərinin necə nəzərə alınacağını, köhnəlmiş material və istehsal ehtiyatlarının hansı qiymətə silinməsini müəyyənləşdirir. Mühasibat uçotu siyasəti haqqında əmrin vergi uçotuna aid ikinci hissəsi xərclərin və gəlirlərin (hesablama və ya başqa şəkildə) tanınması üsulunu, ehtiyatların yaradılmasını və s.

Mühasibat və vergi uçotunun təşkili

Bəzən sıfırdan bir prosesi qurmaq lazımdır, məsələn, yeni bir şirkətdə. Digər hallarda, vəzifə hesabı bərpa etməkdir. Bu vəziyyət şirkət tərəfindən yeni işə götürülən mühasib sələfinin işində çoxsaylı səhvlər aşkar etdikdə yaranır. Çox vaxt məlum olur ki, sənədlər səhvlərlə tərtib olunur, bəziləri isə tamamilə itib. Nəticədə, yeni mühasib aktual cari məsələləri həll etmək əvəzinə nizam-intizamı bərpa etmək üçün əlavə vaxt sərf etməli olur. Konsaltinq şirkətinin mütəxəssisləri mühasibat uçotu və vergi uçotunu tez bir zamanda “canlandırmağa” kömək edəcəklər.

İşçilərin əmək haqqının hesablanması

Müxtəlif təşkilatlarda əmək haqqının növləri və onun hesablanması üsulları fərqlidir. Onlar şirkətin fəaliyyət dairəsi və xüsusiyyətlərindən, tətbiq olunan kadr siyasətindən asılıdır. Ən çox yayılmış əmək haqqı sistemləri vaxta əsaslanan (əmək haqqı və ya tarifə əsasən) və parça işdir (əməyin nəticələrinin faizi). Bundan əlavə, bonuslar, müavinətlər, iş vaxtından artıq və həftə sonu işlərinə görə əlavə ödənişlər var. Bundan əlavə, mühasib fərdi gəlir vergisinin, Pensiya Fonduna və digər sosial fondlara töhfələrin tutulmasını hesablamalıdır.

Mühasibatlıq şöbəsinə nəzarət

Məsuliyyət baxımından baş mühasib vəzifəsi rəhbər vəzifəsindən geri qalmır. Yüksək peşəkar səriştə və təcrübə ilə yanaşı, dürüstlük və dürüstlük tələb edir. Elə olur ki, rəhbər və ya sahib bu və ya digər səbəbdən baş mühasibə lazımi etimad göstərmir. Hətta ən səriştəli mütəxəssislər də səhvlərdən qorunmurlar, ona görə də mühasibat auditi heç vaxt artıq olmaz. Tənzimləyici orqanlara hesabat verməzdən əvvəl, eləcə də ildə bir dəfə ümumiləşdirmə aparmaq məna daşıyır.

Vergi orqanları ilə üzləşdirmələrin aparılması

İstənilən vergi ödəyicisinin büdcə ilə hesablaşmalarının vəziyyəti haqqında vergi orqanından məlumat tələb etmək hüququ vardır. Üzləşmələr şirkətin vergi borclarının olub-olmadığını, artıq ödənişlərin olub olmadığını, tərəflərdən hər hansı birinin səhv edib-etmədiyini anlamağa imkan verir. Bəzən mühasiblər uzlaşma aktını düzgün oxumağı bilmirlər. Həm də olur ki, heyət üzvlərinin kifayət qədər təcrübəsi olmayan mürəkkəb qeyri-standart məsələlər yaranır. Belə hallarda mühasibat və vergi məsləhətləri kömək edə bilər.

Vergi bəyannamələrinin yoxlanılması

O, müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirilir, məsələn: böyük kredit götürmək və ya tenderdə iştirak etmək və bunun üçün banka və ya müştəriyə şirkətin vergilərlə bağlı heç bir probleminin olmadığını sübut etmək lazımdır. Vergi hesabatlarına nəzarət də mühasibin işinin yoxlanılmasının bir hissəsi kimi həyata keçirilir. Müstəqil məsləhətçilər bəyannamələrin düzgün tərtib edilməsinə əmin olmaqda sizə kömək edəcəklər. Vergi yoxlamasının başqa bir məqsədi hesabatda zəif cəhətləri müəyyən etmək və Vergi Xidmətinə ödənişləri qanuni olaraq azaltmaqdır.

Müşayiət olunan vergi yoxlamaları

Mütəxəssislərin təcrübəsi tədbirə düzgün hazırlaşmağa, sənədlərdəki səhvləri və çatışmazlıqları vaxtında aradan qaldırmağa kömək edəcəkdir. Lazım gələrsə, məsləhətçilər Vergi Xidmətində müştərinin maraqlarını da təmsil edə bilərlər.

“Vergi & Mühasibat Consulting” MMC şirkətindən mühasibat xidmətlərini 5 yolla əldə edə bilərsiniz:

  1. Ofisimizdə görüşməklə (və ya sizin ofisinizdə/iş yerinizdə): Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi, 25C
  2. E-mail vasitəsilə yazışmaqla: Bizə yazın – info [at] vmconsulting.az
  3. Mobil nömrələrdən birinə zəng etməklə: (051) 775-52-25(055) 775-52-25
  4. WhatsApp proqram təminatında yazışmaqla: (051) 775-52-25